Ваш браузер устарел. Рекомендуем обновить его до последней версии.

General terms

By signing rental agreement renter acknowledges and agrees:

 • that he is at least 21 years old and has valid driving license for at least 2 years. For higher car groups, from K onwards, age of 25 years and 5 years of driving license are required
 • to return the vehicle on time with all equipment and accessories received. The vehicle can be returned earlient than agreed or extended but with lessor's approval
 • to look after technical condition of the vehicle. If needed check and add water or oil, check tyre pressure
 • renter is not allowed to exchange parts or assemblies of the vehicle without previous lessor's authorisation
 • not to use the vehicle for illegal purposes (such as criminal offenses); not give driving insturcitions to other persons; not propel, tow, trailer the vehicle or participate in motorsport events
 • to use the vehicle only for his personal use and not to rent it or lend it to the third parties
 • that he will be the only to drive the vehicle, or the person assigned as second driver in rental agreement
 • not to overload the vehicle with persons or goods over the permitted maximum
 • renter is not allowed to cross Croatian border without lessor's permission. Not allowed to go: Albania, Kosovo, Macedonia, Romania, Bulgaria...countries of estern Europe

Fuel costs during rental period will be covered by the renter.

When returning the vehicle, quantity of fuel must be equal to the level of fuel received.

Renter is responsible for traffic/parking/police violations caused even when rental period finishes.

Payment

As a guarantee of payment, valid credit card is required (VISA, MASTERCARD, AMEX or DINERS).
When picking up the vehicle, authorisation on the card must be made according to the car category.
When returning the vehicle, as method of payment, renter can use credit card, debit card or cash.

Insurance

Every vehicle is provided with third party liability coverage.

Deductible amount depends on the car group and is determinated by rental company's management.

CDW - Collision Damage Waiver - max. amount of renter's liability for damage made on a vehicle, or so called excess (deductible) amount. Its hight depends on the car group. If the damage is lower than the excess amount, the renter is liable for the amount estimated

TP - Theft Protection - the renter limits his liability for this type of damage up to the amount of excess

Risk and amount of liability for damages, renter may reduce by acceptance of the following payment:

SCDW - Super Collision Damage Waiver ( top cover ) - daily supplement for reducing renter's liability to zero

The insurance does in no way cover:

 • damage to the wheels, tires and hubs
 • damage to the underside of the car, the interior of the car, all car windows
 • damage to the engine due to lack of oil or filling the car with wrong fuel or careless driving
 • burned clutch
 • loss of car keys, car documents or registration plates
 • damage caused by a driver under influence of alcohol or drugs
 • damage caused by an unauthorised driver
 • damage done outside Croatia, if the border crossing wasn't allowed by the lessor
 • any damage not reported to the nearest police station / rental station

In case of any situation mentioned above, renter is responsible for whole amount of the damage.

Lessor is not responsible for loss of renter's property or goods, left or transported in the vehicle rented

Procedure in case of accident

Renter agrees to protect the interests of lessor and lessor's insurance company in case of accident by:

 • obtaining names and addresses of parties involved
 • not abandoning rented vehicle without adequate safeguarding and security
 • calling the nearest rental station even in case of a slight damage and submitting to the police station

Written report of the accident

 • in case of greater damage or if the persons are injured is obligated to notify police, to wait until the police arrives and makes official inquiries and also immidiately notify nearest rental station
 • all police statements from the accident and alcohol testing results must be handed over to rental station when returning the car

If renter fails to take the steps mentioned above, he agrees to be liable to lessor for all losses and consequences lessor should suffer thereof.

Changes and cancellations

In the event the renter wishes to change or cancel a reservation he/she must do so in writing (via e-mail or fax).

Changes constitute a change in the renters name or the date of the commencement and/or end date of the service.

 • If the renter cancels a reservation up to 14 days before the designated pick-up time a 10,00 € cancellation fee will be charged.
 • If the renter cancels a reservation within 14 days before the designated pick-up time, does not pick up the rental car or cancels his/her reservation after the designated pick-up time a 20% cancellation fee of the total amount of the reservation will be charged.

Note

Paying a deposit or payment in full signifies that the renter fully comprehends and accepts the aforementioned terms

 Rent trailer for delivery boat!

 

You could order the trailer!You could order the trailer!

Opći uvjeti najma

Najmoprimac se obvezuje i svojim potpisom na ugovoru o najmu potvrđuje:
da ima 21 godinu starosti te posjeduje vozačku dozvolu najmanje 2 godine * (za veće kategorije vozila od grupe K minimalno 25 godina starosti i 5 godina vozačkog iskustva)
da će preuzeto vozilo vratiti sa svim pripadajućim priborom i opremom u mjestu i roku utvrđenom ovim ugovorom, odnosno na zahtjev najmodavca
da će produženje ugovorom predviđenog trajanja najma zatražiti od najmodavca 48 sati prije isteka roka najma
da će se brinuti o tehničkoj ispravnosti vozila i obveznom periodičnom servisiranju vozila
da će vozilo uredno održavati i čuvati pažnjom urednog domaćina
da iznajmljeno vozilo neće i ne smije koristiti u protuzakonite svrhe (npr. u vezi krivičnih djela, carinskih i deviznih prekršaja), za obuku vozača, za prijevoz i vuču drugih vozila, prikolica, za sudjelovanje u motosportskim priredbama
da vozilo neće iznajmiti ili posuditi trećim licima, da će vozilom upravljati sam ili lice koje on za to ovlasti i koje je u ugovoru navedeno kao drugi vozač
da iznajmljeno vozilo neće opterećivati osobama ili predmetima preko dozvoljene maksimalne težine te da će se kretati samo po putevima I. i II. reda
da ne smije vozilom prelaziti granice Rep.Hrvatske bez dozvole najmodavca koja se posebno unosi u ugovor. Zemlje u koje nije dozvoljeno: Kosovo, Albania, Makedonija, Rumunjska, Bugarska... zemlje istočne Europe

Ogriješi li se najmoprimac o bilo koju gore navedenu odredbu obvezuje se nadoknaditi najmodavcu svu i svaku štetu koja bi najmodavcu iz tog naslova nastala, a čiji će obim utvrditi najmodavac.

Najmoprimac ne smije izvršiti nikakvu promjenu dijelova, sklopova ili uređaja na vozilu bez prethodne suglasnosti.

Troškove goriva utrošenog tijekom najma snosi najmoprimac, odnosno količina goriva pri povratu vozila mora odgovarati razini pri izdavanju vozila.

Najmoprimac se i nakon završetka najma smatra odgovornim za počinjene prometne i parking prekršaje.

Plaćanje

Kao garancija plaćanja potrebna je važeća kreditna kartica ( VISA, MASTERCARD, AMEX ili DINERS ).

Prilikom preuzimanja vozila radi se autorizacija sredstava ovisno o kategoriji iznajmljenog vozila.

Prilikom vraćanja vozila kao sredstvo plaćanja može se upotrijebiti kreditna kartica, elektronska kartica ( MAESTRO ili VISA electron ), gotovina ili virmansko plaćanje(uz prethodnu suglasnost najmodavatelja)

Osiguranje

Sva vozila su osigurana protiv odgovornosti za štetu prouzročenu trećoj osobi.

Odbitna franšiza je 7 000 Kuna i određena je važećom tarifom Najmodavca i navedena je u Ugovoru.

CDW - dnevno kasko osiguranje - njime najmoprimac umanjuje svoju odgovornost za štetu na iznos franšize koja ovisi o grupi vozila, te ukoliko je iznos štete manji od franšize, naplaćuje mu se taj manji iznos.

TP - osiguranje od krađe - korisnik ograničava svoju odgovornost za tu vrstu štete do iznosa učešća u šteti (franšize)

Rizik i visinu obveze naknade štete najmoprimac može umanjiti prihvaćanjem sljedećeg doplatka:

SCDW - otkup franšize - plaćanjem dnevnog doplatka najmoprimac može otkupiti učešće u šteti

CDW i TP su obvezna osiguranja i uključeni su u cijenu najma, dok je SCDW dodatna opcija za klijenta.

Osiguranje ni u kojem slučaju ne pokriva:

 • štetu na gumama, felgama i naplacima
 • štetu na donjem postroju vozila, unutrašnjosti vozila, vjetrobranu i ostalim staklima vozila
 • štetu - spaljeno kvačilo vozila
 • štetu na motoru uzrokovanu nedostatkom ulja, ulijevanjem krive vrste goriva ili nemarnim korištenjem
 • štetu nastalu gubitkom dokumenata ili ključeva vozila ili registarskih pločica
 • štetu koju je napravio vozač pod utjecajem alkohola, droge ili sl. opojnih sredstava
 • štetu koju je napravio neovlašten vozač
 • štetu koja je napravljena u inozemstvu, a prelazak granice nije bio odobren od strane Najmodavatelja
 • bilo koje oštećenje na vozilu koje nije prijavljeno nadležnoj policijskoj postaji / agentu najmodavca

U slučaju bilo koje od gore navedenih štetnih događaja ( okolnosti ), najmoprimac odgovara za puni iznos štete.

Najmodavca se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine najmoprimca u ili na iznajmljenom vozilu.

Postupanje u slučaju nezgode

Najmoprimac se obvezuje da će u slučaju nezgode štititi interese najmodavca i njegovog osiguravajućeg zavoda time:

 • da će zabilježiti imena i adrese sudionika nesreće
 • da će osigurati ili ukloniti vozilo prije nego li ga napusti
 • da će o šteti i ako je ona neznatna najkraćim putem obavijestiti najbližu policijsku postaju i podnijeti

Izvješće o nezgodi

 • da će u slučaju većeg oštećenja ili ako u nezgodi ima povrijeđenih osoba kao i u svim slučajevima očigledne krivice drugih lica obvezano odmah pozvati i sačekati dolazak prometne policije da izvrše službeni uviđaj i o tome obvezno izvijestiti najbližu poslovnicu najmodavca.
 • da će pri povratu vozila priložiti sva policijska izvješća o nezgodi kao i rezultate alkotesta

Propusti li najmoprimac u slučaju nezgode poduzeti navedene korake, odgovara za sve posljedice i štete koje bi najmodavcu iz tog propusta nastale

Promjene i otkaz rezervacije

U slučaju da najmoprimac želi promijeniti ili otkazati rezervaciju učinjenu prema njegovom zahtjevu, mora to učiniti pismeno (e-mailom ili faxom).

Pod promjenom se smatra promjena imena korisnika usluga ili datuma početka i/ili završetka korištenja usluge.

 • U slučaju da najmoprimac otkaže rezervaciju najkasnije do 14 dana prije dogovorenog vremena preuzimanja vozila, naplaćuje se 76,00 kn za otkaz rezervacije.
 • U slučaju da najmoprimac otkaže rezervaciju unutar 14 dana od dogovorenog vremena preuzimanja vozila,ne preuzme vozilo ili otkaže nakon dogovorenog vremena preuzimanja vozila naplaćuje se 20% od ukupne cijene rezervacije.

Napomena

Najmoprimac potvrdom rezervacije i uplatom akontacije odnosno ukupnog iznosa potvrđuje svoju suglasnost s gore navedenim uvjetima.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?